Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem je moderní technologie se širokým spektrem využití. Je využívána v mnoha průmyslových oborech od vyřezávání lisovaných stropů automobilů až po obrábění kamenných desek. Řezat lze veškeré materiály které mohou přijít do styku s vodou a nemají nevyrovnané vnitřní pnutí. Technologie je technicky náročná a má i nákladnější provoz. Často je však její použití nejefektivnější i nezastupitelné.

Řezat lze materiály kovové, nekovové i kompozitní, aniž by došlo k nějakým metalurgickým změnám materiálu nebo jeho zahřátí. Proces tvarového řezání je velmi dobře automatizován a zaručuje opakovatelnost, rozměrovou stálost i vysokou kvalitu řezu.

Díky novým pokročilým technologiím je dnes možno řezat i ve 3D a při přesnostech až 0,05mm tak zcela odstranit nákladné následné mechanické obrábění i na velmi tvrdých materiálech. Omezením při konstrukci dílů pro technologii vodního paprsku je pouze nutnost respektovat odvod vody paprsku do volného prostoru, čemuž lze často,ač třeba s úpravami vyhovět.

Pro správné zpracování Vaší poptávky je nutno vždy dodat :

- výkresy ve formátech .dxf nebo .dwg se základními kótami, jednoduché díly stačí v kótovaných .pdf,

- počet ks

- plánovaná opakovatelnost výroby

- termín dodání od objednávky a místo dodání

Zakázky Vám dopravíme za výhodné ceny nebo zcela zdarma do 5 až 10 dnů přímo do Vaší firmy nebo dle dohody.
Novinky

Vyřezávání vodním paprskem

Vyřezávání vodním paprskem je moderní technologií jejíž výhodou je, že je možné řezat prakticky vše, co se smí dostat do kontaktu s vodou a nemá nehomogenní vnitřní pnutí. Stroje pro řezání a vyřezávání vodním paprskem jsou řízeny počítačem a programy umožňují zadání velmi přesných řezů a výřezů otvorů i do nejtvrdších materiálů jako je ušlechtilá ocel, nerez nebo například kámen, ale i do materiálů křehkých jako je sklo nebo keramika. Pro mnohá použití je řezání a vyřezávání vodním paprskem nezastupitelnou technologií.

Řezání vodním paprskem cena

Cena řezání vodním paprskem závisí na druhu řezaného materiálu a jeho tloušťce a dále pak na požadované kvalitě řezu. Kvalita řezu se udává v pěti stupních od nejhrubšího po nejčistší. Obecně platí, že s klesající rychlostí řezu roste jeho kvalita, ale také strojní čas a spotřeba abraziva přidávaného do vodního paprsku – a tedy s náklady roste i cena řezání vodním paprskem. Při větším rozsahu zakázky ať už délkou řezů nebo počtem kusů se cena řezání vodním paprskem naopak snižuje.